På vingården

Februari


Beskärningen avslutas vanligen nu och sticklingar tas för ympning. Sticklingarna sätts i sand inomhus.

Beskärningstekniken är olika på beroende på område. Det finns till exempel gobelet-beskärningen som används i södra Frankrike, i Rhônedalen, i regionerna Beaujolais, Bourgogne och Champagne. Stammen bär i detta fall upp till tre till fem grenar vardera med en eller två utlöpare vilka har tuktats till slingor. Cordon de Royat-beskärningen är en annan samt enkel eller dubbel guyot (finns främst i Bordeaux). Redskap och maskiner görs i ordning för kommande säsong. I vissa vingårdar eldar vinbonden upp de bortskurna kvistarna i rullande skottkärrevagnar, en vacker syn klara dagar under blå himmel med hög luft.

Inomhus pågår arbetet med omtappning eller ouillage. Var tredje månad ”dras vinfaten om”. Det innebär att vinet förs över till ett annat fat, det gamla rengörs från fällning och partiklar som fallit till botten. Vinet får ett nytt kvartal på sig att mogna. Det urtappade vinfatet rengörs ofta med svaveldioxid. Vin från annat fat fylls på – antingen med pump eller med självrinning från ett högre beläget fat. Helst ska arbetet göras vid nymåne och med nordlig vind (högtryck). Vinkällaren med alla fat blir plötsligt levande, och när omtappningen är klar rättas alla fat in med precision och vinerna sjunker åter in i vila.

(Källa: Så bygger du din vinkällare, Johan Magnusson)
Nyheter & Notiser

2022-12-04

DINA VINGÅRDARS FÖRSTA RESA TILL WACHAU, ÖSTERRIKE

DINA VINGÅRDARS FÖRSTA RESA TILL WACHAU, ÖSTERRIKE
(Wien, Wachau, Sachsen, 31 augusti-4 september 2023)

Här gör du ditt köp